Gydomoji kosmetika Facebook
Natūrali ir ekologiška kanapių kosmetika
Pinigų grąžinimo garantija
Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje
8 675 90667

Paslaugų ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės:

1.Bendrosios nuostatos
Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) bei Priedas Nr.1 yra privaloma ir neatsiejama pirkimo - pardavimo sutarties, sudaromos tarp UAB „Medkosmetika“ (toliau – Medkosmetika, mūsų, mumis, mes) ir UAB „Medkosmetika“ kliento (toliau – Kliento, Jūs, Jūsų, Jums, Jus) dalis, supažindinančios Jus su elektroninės parduotuvės www.gydomojikosmetika.lt  (toliau - e. parduotuvė) prekių pirkimo - pardavimo sąlygomis bei nustatančios Medkosmetika ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu - pardavimu e. parduotuvėje.
 
2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1 Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Jūsų ir mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e. parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su šiomis Taisyklėmis (perskaitę paspaudžiate mygtuką „Aš sutinku su Taisyklėmis“), paspaudžiate mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
2.2 Sutartis pradeda galioti, kai mes per 3 (tris) darbo dienas, gauname Jūsų apmokėjimą už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo.
2.3 Kiekviena sutartis sudaryta tarp Medkosmetika ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.
2.4 Atsiųstas ir atspausdintas užsakymas el. paštu yra išankstinė sąskaita pagal kurią atliekamas apmokėjimas.
 
3. Jūsų teisės
3.1 Jūs turite teisę pirkti prekes e. parduotuvėje šių taisyklių ir e. parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2 Jūs turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e. parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
3.2.1 dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;
3.2.2 kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 
4. Jūs įsipareigojate
4.1 Jūs privalote apmokėti už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.
4.2 Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3 Jei Jūs, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių pristatymo išlaidas.
4.4 Jūs įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos ir prisijungimo duomenų. Jeigu Jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti UAB „Medkosmetika“. UAB „Medkosmetika“ neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės e. parduotuvės administratoriui pakeisti Jūsų prisijungimo duomenis. Tokiu atveju UAB „Medkosmetika“ turi teisę laikyti, kad veiksmus e. parduotuvėje atlikote Jūs.
4.5 Jūs, naudodamasis e. parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.
 
5. Mūsų teisės
5.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti e. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e. parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2 Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e. parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.
5.3 Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.
 
6. Mes įsipareigojame
6.1 Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2 Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
6.3 Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 valandas.
 
7. Prekių pristatymas
7.1 Prekes pristatome mes arba mūsų įgaliotas atstovas.
7.2. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 3 - 5 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą. Jei užsakomos prekės, kurių užsakymo metu nėra Medkosmetika sandėlyje Lietuvoje, pristatymo laikas su Jumis derinamas atskirai.
7.3 Prekės pristatymo metu Jūs privalote su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti prekes siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Jūs privalote tai atžymėti siuntos važtaraštyje ir surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą ir atsiųsti mums. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga.
 
8. Prekių grąžinimas
8.1 Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
8.2 Prekės gali būti grąžintos per 7 dienas nuo jų pristatymo dienos, pareiškus pretenziją el. paštu info@medkosmetika.eu .Grąžinamos prekės negali būti naudotos, ju firminė pakuotė negali būti pažeista.
8.3. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.
8.4 Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
8.5 Prekių grąžinimo išlaidas apmoka Klientas, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
8.6 Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai mes neturime analogiškos prekės, mes grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.
 
9. Atsakomybė
9.1 Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
9.2 Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e. parduotuve.
9.3 Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
9.4 Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas.
9.5 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.
 
10. Informacijos siuntimas
10.1 Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
10.2 Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e. parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu elektroninio pašto adresu.
 
11. Intelektinė nuosavybė.
11.1. Visos teisės į e. parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks e. parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be i
šankstinio raštiško Medkosmetika sutikimo.
11.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami e-parduotuvėje yra Medkosmetika nuosavybė arba Medkosmetika juos teisėtai naudoja.

12. Asmens duomenų tvarkymas, naudojimas ir saugojimas
12.1. Asmens duomenys yra tvarkomi, naudojami ir saugojami pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kituose teisės aktuose nustatytus asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

12.2. Įmonė su jūsų sutikimu tiesioginės rinkodaros ir kitais teisės aktuose nustatytais tikslais, tvarko šiuos Jūsų pateiktus asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Registracijos ir pristatymo adresai;
 • Telefono numeris.

12.3. Asmens duomenys yra naudojami šiems tikslams ir šiomis sąlygomis:

 • Informaciniais ir tiesioginės rinkodaros tikslais, užsiprenumeravus naujienlaiškį e.parduotuvės skiltyje „Naujienlaiškių prenumerata“ laukelyje pažymėjus varnelę.
 • Pirkimo sandorio įvykdymo tikslais, formuojant prekių užsakymą, atliekant mokėjimą, pristatant ar grąžinant užsakytas prekes.
12.4  Asmens duomenys yra saugomi neilgiau, negu to reikia dėl tikslų , kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai:
 • Duomenis, surinktus teikiant paslaugas, tvarkome tol, kol naudojatės mūsų paslaugomis, ir saugome dar 10 metų po to, kai nustojate jomis naudotis;
 • Tiek, kiek būtina dokumentų archyvavimo tikslais laikantis teisės aktų nustatytų terminų;
12.5 Tvarkyti Asmens duomenis turi teisę tik Įmonės paskirti darbuotojai ir Įmonės įgalioti atstovai, pristatantys prekes ar vykdantys apskaitą.
12.6  Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius Asmens duomenis.     
12.7  Pirkėjo pateikti Asmens duomenys teikiami, laikantis teisės aktų reikalavimų. Pirkėjo Asmens duomenys gali būti perduoti:
 • Bankams ir finansų įstaigoms, kai atliekami mokėjimai;
 • Mokėjimo, pristatymo ir kitų paslaugų teikėjams, dalyvaujantiems vykdant Pirkėjo ir Įmonės sudarytą sandorį;
 • Kai tai būtina finansinei apskaitai, auditui, rizikos vertinimui, arba Įmonė naudoja bendras informacines sistemas ar techninę įrangą (serverius) arba kai tai reikalinga paslaugų teikimui;
 • Antstoliams, teisėsaugos institucijoms, kai sprendžiami ginčiai dėl įsipareigojimų vykdymo;
 • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, teismams, ir kitoms teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba Įmonės iniciatyvą, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika;
 • Įmonėms, teikiančioms pranešimų persiuntimo, tiesioginės rinkodaros, renginių organizavimo ir susijusias paslaugas;
 • Bendrovėms kurios vykdo arba administruoja lojalumo programas;
 • Paslaugų teikėjams, kurie teikia mokėjimo priemonių ir personalizuotų saugumo duomenų gamybos paslaugas;
 • Programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones;
 • Įmonės profesiniams patarėjams, auditoriams;
 • Teismams, tribunolams, arbitrams ar kitoms ginčų nagrinėjimo institucijos;
 • Kitiems tretiesiems asmenims, kiek tai susiję su įmonės verslo pardavimu, susijungimais, pirkimais arba viso verslo ar dalies reorganizacija, ar vykdant panašius verslo pokyčius (be kita ko, ir potencialiais ar esamais verslo pirkėjais bei jų patarėjais);
Įmonė siekia, kad pasitelkti paslaugų teikėjai laikytųsi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, įstatymų bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų. Įmonės, kaip duomenų valdytojo, ir konkretaus duomenį tvarkymo santykiai, išskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, nustatomi rašytinėje sutartyje arba išdėstytose sąlygose.
12.8  Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Įmonė ištrintų visus apie Pirkėją surinktus ir tvarkomus duomenis, kreipdamasis elektroniniu paštų; info@medkosmetika.eu13. Baigiamosios nuostatos
13.1 Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
13.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
                               |    |  
Prenumeruok mūsų naujienas ir apie akcijas sužinok pirmas!
'.$close_txt.'